EJY  »  Mikä EJY on?  »  Mitä teemme

Mitä teemme

EJY ry tarttuu epäkohtiin ja hyvinvointia edistäviin toimiin yhdessä kumppanien kanssa. Haemme rahoituksemme julkisista varoista, pääosin STEAlta. Tavoittelemme strategiamme mukaisesti uusia yhteistoiminnan muotoja.

Iloa arkeen
tähtää pitkään työttömänä olleiden työikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistamiseen edistämällä kohderyhmän kykyä toimia arjessa, työssä ja vapaa-ajalla.

Jalkautuva talousohjaus (2017-2018)
tukee taloudellisen tilanteensa kanssa kamppailevia espoolaisia yksityishenkilöitä ja perheitä matalankynnyksen kohtaamispaikoissa.

Kansalaistoiminnankeskus
tukee yhdistyksiä ja vapaaehtoistoiminnan järjestäjiä tuomalla toimijoita yhteisen pöydän ääreen kehittämään toimintaa ja jakamaan osaamista. Kansalaistoiminnankeskus tarjoaa myös edullisia tiloja, kopiointi- ja arkistohotellipalveluita sekä ylläpitää uusimalaiset.fi -verkkopalvelua.

OLKA®
OLKA koordinoi järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa HUSin sairaaloissa ja johtaa HUSin kanssa kansallista OLKA-verkostoa. OLKA-toiminta yhdistää potilasjärjestöjen osaamisen osaksi potilaan palvelukokonaisuutta. OLKA jatkaa Vertaisresepti-hankkeen (2011-2016) toimintaa.

Sektori
kehittää työllistämistä ja tarjoaa henkilöresursseja järjestöille.

Turvaperhe (2017-2019)
välittää vapaaehtoisia kummiperheitä nuorille turvapaikanhakijoille ja pakolaisille.

Voimanpesä (2013-2018)
Hanke on päättynyt. Katso video Apua ihmiseltä ihmiselle – häätöuhasta pärjäävään perheeseen

NEA – naiserityisyys asunnottomuustyössä (2018-2020)
pyrkii poistamaan naisten asunnottomuutta asumispolkuja turvaamalla

Indcare oy
100 % EJY ry:n omistama, jonka palvelut täydentävät yhdistyksen avustuksilla rahoitettua toimintaa.

Indcare tuottaa palveluja mm. asumisen tukeen, työttömien työllistämiseen, omaehtoiseen kotoutumiseen ja velkaantumisen hallintaan. Indcaren palvelut vastaavat kuntalaisten tarpeisiin ja tukevat EJY ry:n hanketoiminnassa aikaansaatujen tulosten ja toimintamallien vakiinnuttamista.