EJY  »  Mikä EJY on?  »  Mitä teemme  »  Iloa arkeen – hanke 2017-2020

Iloa arkeen – hanke 2017-2020

Iloa arkeen -hanke tähtää pidempään työelämästä poissaolleiden työikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistamiseen. Hanke edistää kohderyhmän kykyä toimia arjessa, työssä ja vapaa-ajalla monipuolisen innostavan ja osallistavan ryhmätoiminnan keinoin.

Hankkeen kohderyhmänä ovat pidempään työttömänä olleet henkilöt, joiden toimintakyky on heikentynyt, mutta jotka eivät kuulu kuntouttavan työtoiminnan piiriin. Ensimmäinen kohderyhmä on korkeasti koulutetut ilman työtä olevat 30-65 vuotiaat espoolaiset, joilla on tarve oman hyvinvoinnin vahvistamiseen. Toinen kohderyhmä on kotona olevat espoolaiset työikäiset maahanmuuttajanaiset, jotka haluavat päästä työelämään, mutta mm. kielitaito ei vielä riitä siihen.

Hankkeen tavoitteena on lisätä hyvinvoinnin kokemuksia arjessa elämänhallintaa, osallistumismahdollisuuksia sekä positiivista identiteettiä vahvistavan ryhmätoiminnan avulla. Hankkeessa edistetään ryhmäläisten hyvinvointia lisäämällä liikuntaa, tukemalla terveellistä elämäntapaa sekä luomalla mahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin tuottamiin elämyksiin ja itsetutkiskeluun taidelähtöisten menetelmien avulla. Vertaistuki on oleellinen osa ryhmätoimintaa. Ryhmäläisten toimijuutta vahvistetaan mm. omia ajatuksia ja osaamista jakamalla sekä mahdollisuudella vaikuttaa ryhmätoiminnan sisältöön. Maahanmuuttajien puhuttua suomen kielen taitoa, suomalaisen yhteiskunnan sekä Espoon ja sen palveluiden tuntemusta, omaa kulttuuri-identiteettiä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia vahvistetaan keskustelujen ja toiminnan avulla.

Hanke on osa STM:n Suomi 100- avustusohjelman Toimintakyky kuntoon –kokonaisuutta.
Ryhmäläisten toimintakyvyn vahvistumista arvioidaan ryhmätoiminnan aikana Työterveyslaitoksen kehittämällä Kykyviisari-itsearviointimenetelmällä.

Helinä Rautavaaran museo ja Espoon liikuntapalvelut toimivat hankkeen yhteistyökumppaneina.

Hankkeessa toimii projektipäällikkö sekä hanketyöntekijä/ohjaaja.

Ota yhteyttä Iloa arkeen