HyTe  »  Ajankohtaista  »  Ajankohtaista  »  Lappu luukulle kohtaamispaikoissa? Kohtaamispaikkojen asema turvattava sote-uudistuksessa

Lappu luukulle kohtaamispaikoissa? Kohtaamispaikkojen asema turvattava sote-uudistuksessa

Valtakunnallisten kohtaamispaikkapäivien julkilausuma 27.4.2018.

Kohtaamispaikkojen tulevaisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa huolestuttaa Tampereelle 26.-27.4. valtakunnallisille kohtaamispaikkapäiville kokoontuneita järjestöjä. Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelusta saatujen tietojen mukaan kohtaamispaikkojen osalta ei ole päätetty, laskentaanko toiminta jatkossa palvelutuotantoon vai yleishyödylliseen toimintaan.

Yhdistysten ylläpitämät kohtaamispaikat ovat kaikille avoimia tiloja, jotka lisäävät kansalaisten osallisuutta, ehkäisevät erilaisia ongelmia ja yksinäisyyttä. Ympäri Suomea on satoja kohtaamispaikkoja, joiden toimintaan osallistuu tuhansia yhdistyksiä ja satoja tuhansia ihmisiä eri taustoista. Kohtaamispaikat ovat yleishyödyllistä kansalaistoimintaa, joiden toiminta perustuu laajaan yhteistyöhön yhdistysten, kävijöiden, vapaaehtoisten ja kuntien kanssa.

Kohtaamispaikkatoiminnan rahoituksen jatko on turvattava

Kohtaamispaikkatoiminta, kuten muukin yleishyödyllinen kansalaistoiminta, on yksi kustannustehokkaimmista tavoista edistää ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä. Toiminnan rahoitus ei saa unohtua sote- ja maakuntauudistuksessa, vaan rahoitukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Maakuntien ja kuntien tulee sopia järjestöavustusten jatkumisesta osana maakuntien perustamista siten, ettei muutosvaiheessa synny avustamiseen katkoksia.

Kohtaamispaikkatoimintaa rahoittavat tällä hetkellä ensisijaisesti STEA (entinen RAY) ja kunnat. Usein esimerkiksi kunta tarjoaa järjestölle toimitilat ja veikkausvoittovaroista maksettavilla avustuksilla katetaan toiminnan muita kuluja. Jatkossa tulee varmistaa, että järjestöjen on mahdollista yhdistää toiminnassaan kunnallista, maakunnallista ja veikkausvoittovaroista maksettavaa rahoitusta.

STEA on suunnannut avustuksia kohtaamispaikoille yhteiskunnassa tunnistetun osallisuuden vajeen vuoksi. Tällaisen toiminnan tarve ei ole kadonnut mihinkään: tästä kertovat niin pääministerin asettaman eriarvoisuustyöryhmän tuore raportti kuin valtakunnalliset katsaukset maakuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Kohtaamispaikat ovat kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä. Mikäli sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen kohtaamispaikkatoiminta nähdään palvelutuotantona, se muuttaisi oleellisesti paikkojen toiminnan luonnetta ja vaikeuttaisi ihmisten mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen ja mielekkääseen tekemiseen. Tämä olisi vastoin hallituksen politiikkaohjelmien, kuten juuri yhteisöllisyyden paikkoja rakentavan Yhteinen keittiö -kärkihankkeen, tavoitteiden vastaista.

Toivomme päättäjiltä toimia, jottei kohtaamispaikkojen tarvitse jatkossa laittaa lappua luukulle.

Valtakunnallisten kohtaamispaikkapäivien puolesta
Nina Lindberg
Artteli-kumppanuusyhdistys ry
nina.lindberg@artteli-ry.fi
050 308 5639
www.artteli-ry.fi

***********

Kohtaamispaikkatoiminnan keskeisiä periaatteita:

  • kohtaamispaikat ovat kaikille avoimia toimintapaikkoja
  • kävijöiltä ei edellytetä minkään yhdistyksen jäsenyyttä, lähetettä tms. – osassa paikkoja toimintaan voi osallistua myös anonyymisti, jolloin mikään kävijöiden yksilöintiin perustuva laskutus ei olisi edes teoriassa mahdollista
  • kohtaamispaikat tarjoavat auttamistoimintaa kuten vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaa sekä erilaisille kohderyhmille suunnattua muuta toimintaa, osallisuutta, vertaistukea ja yhteisöllisyyttä sekä kokemusta kävijän omasta arvokkuudesta ihmisenä ja toimijana
  • kävijät osallistuvat aktiivisesti toiminnan kehittämiseen, suunnitteluun ja toteutukseen – työntekijät ja tilat ovat toiminnan mahdollistajia ja tukijoita
  • kohtaamispaikat ovat vapaaehtoisten ja yhdistysten toiminta- ja kokoontumispaikkoja: ne mahdollistavat erityisesti pienten vapaaehtoisjärjestöjen, joilla ei muuten olisi toimintamahdollisuuksia (tilat, muut resurssit) toiminnan.
  • kohtaamispaikat synnyttävät vapaaehtoistoiminnan paikkoja, jotka tarjoavat monelle mielekästä tekemistä tai toimivat polkuna työelämään
  • kohtaamispaikoissa käyvät kaikenlaiset ihmiset, kuten mm. työttömät, ikääntyneet, opiskelijat

Tilaa HyTe ry:n uutiskirje

Haluatko tietää lisää järjestötoiminnasta Uudellamaalla?