EJY  »  EJYssä tapahtuu  »  EJY ry  »  EJY sparraamassa yrittäjiä

EJY sparraamassa yrittäjiä

Yrittäjät pääsevät kehittämään liiketoimintaansa Otaniemessä yhdessä järjestöjen ja yrittäjien palveluiden asiantuntijoiden kanssa. EJY lähti mukaan pilottikokeiluun yksilöllisen tuen ja ryhmässä toimimisen asiantuntijana.

Opintokeskus Sivis, Kansanvalistusseura ja EJY ry järjestävät pilottikokeilun yrittäjille osana ESR-rahoitteista Kansalaisen perustaidot-hanketta. Tässä viiden päivän pilottikokeilussa tarjotaan yrittäjille mahdollisuus kehittää omaa liiketoimintaansa.

Me järjestötoimijat yhdessä yrittäjien palveluiden asiantuntijoiden kanssa sparraamaan yrittäjiä. Tavoitteena on, että jokainen yrittäjä löytää omassa yritystoiminnassaan jonkin pienen, konkreettisen kehittämiskohteen ja suunnittelee toimenpiteet sen toteuttamiseksi. Tehtävän on tarkoitus olla niin pieni, että sitä pystyy edistämään viiden päivän aikana. Järjestöjen lisäksi mukana ovat Uudenmaan TE-toimisto, Yritys-Suomen Talousapu-neuvontapalvelu ja YritysEspoo.

Pilottikokeilussa testataan ja kehitetään Kaikkien-mallia, joka on osa Kansalaisen perustaidot-hanketta. Kaikkien-malli on sovellutus Iso-Britanniassa kehitetystä Citizens´ Curriculum-oppimismallista. Se on oppijalähtöinen ja sen ideana on, että oppija itse määrittää tavoitteensa ja toimintansa, minkä uskotaan parantavan oppijoiden motivaatiota. Tavoitteena on, että yrittäjät tunnistaisivat kehittämistarpeita, mutta toisaalta myös vahvuuksiaan yrittäjänä.

Ensimmäisenä päivänä TE-toimisto, Yritys-Suomi ja YritysEspoo kertoivat yrittäjille suunnatuista palveluistaan. Yrittäjät pääsevät työstämään omaa kehittämistehtäväänsä kaikkien asiantuntijoiden kanssa, jotka ovat koko päivän ajan mukana. Seuraavien parin viikon aikana yrittäjät toteuttavat suunnitelmaansa itsenäisesti sekä yhdessä järjestötoimijoiden kanssa. Pilottikokeilun viimeisenä päivänä käydään yhdessä läpi yrittäjien toteuttamat toimenpiteet, joista yrittäjät saavat palautetta. Lisäksi arvioidaan oppimistapaa ja sen käytettävyyttä jatkossa.

Lisätietoa Kansalaisen perustaidot-hankkeesta:

Projektipäällikkö Kaisa Välivehmas, kaisa.valivehmas@ok-sivis.fi, puh. 040 717 7010

https://www.ok-sivis.fi/hankkeet/kansalaisen-perustaidot.html

Teksti ja kuvat: Pauliina Oksanen, EJY ry.