EJY  »  EJYssä tapahtuu  »  EJY ry  »  Kumppanuushautomo tekee etsivää järjestötyötä 

Kumppanuushautomo tekee etsivää järjestötyötä 

Kumppanuushautomo on EJY ry:n koordinoima kotoutumisen toimijoiden verkosto Espoossa. Toimintaan kuuluu maahanmuuttajayhdistysten tukeminen järjestön kehittämiseen liittyen, mutta myös koko espoolaisen kotoutumiskentän yhteen tuominen ja toiminnan näkyvyyden lisääminen.

Kumppanuushautomo pyrkii yhdistämään eri tahoja ja hahmottamaan kirjavaa toimijoiden joukkoa. Tämä koskee niin järjestöjä, julkista sektoria kuin oppilaitoksiakin. Erityisesti yhdistysten kohdalla tämä vaatii välillä ”salapoliisityötä”. Yhdistyksillä ei välttämättä ole nettisivuja ja tieto toiminnasta tavoittaa vain jo toiminnassa mukana olevat. Siksi Kumppanuushautomo pyrkiikin kartoittamaan kenttää koko kaupungin laajuisesti. Kuka toimii milläkin maantieteellisellä alueella? Kuka toimii minkäkin kohderyhmän kanssa ja millä kielillä? Kuka järjestää neuvontaa, kuka ryhmätoimintaa ja kuka tekee edunvalvontatyötä? Millaista osaamista eri toimijoilla on? Minkälaisiin kotoutumisen teemoihin Espoossa ei ole vielä tartuttu eli mitä puuttuu? 

Espoossa näkyy erityisesti monikulttuuristen ja maahanmuuttajien perustamien yhdistysten lisääntyminen.  Eri yhteisöissä havahdutaan siihen, että olemassa olevat palvelut eivät pysty täysin tukemaan kaikkia uusia espoolaisia kotoutumisprosessissaan. Tähän reagoidaan perustamalla yhdistys. Moni maahanmuuttajien perustama yhdistys Espoossa tukee erityisesti lapsia, nuoria ja perheitä. Järjestetään liikunta-, kulttuuri- ja vertaisryhmätoimintaa. Monet tarjoavat myös neuvontapalveluita asioiden hoitamiseen. Viime aikoina myös Suomessa syntyneiden nuorten identiteettikipuiluun on alettu maahanmuuttajayhdistyksissä kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. 

Koska uusia yhdistyksiä perustetaan (ja vanhoja lakkautetaan) koko ajan, eri toimijoista ajan tasalla pysyminen vaatii EJYssä jatkuvaa tietojen päivittävistä ja kontaktointia eli etsivää järjestötyötä. Tämä koskee muitakin kuin uusia yhdistyksiä, sillä toiminta yhdistyksissä usein muuttuu ja kehittyy, kun aikaa kuluu tai kun uusia kotoutumisen haasteita ilmenee.  

Etsivä järjestötyö pitää sisällään myös tiedottamisen yhdistyksille suunnatuista palveluista.  Usein pienet, aloittelevat yhdistykset eivät tiedä esimerkiksi rahoitusmahdollisuuksista tai niillä ei ole kontakteja muihin alueen toimijoihin. Valtaosa Espoossa toimivista kotoutumisen toimijoista kuitenkin kokee, että yksilön kotoutumisen edistämiseksi yhteistyö erilaisten toimijoiden kesken on välttämätöntä.

Yhdistyksen kehittämiseen on erilaista tukea tarjolla, mutta monilla yhdistystoimijoilla ei ole tietoa ja rohkeutta lähteä sitä itsenäisesti etsimään. Aiemmassa kotimaassa yleensä kolmas sektori on toiminut hyvin rajoitetusti, eikä järjestötoimintaan ole ollut tarjolla minkäänlaista tukea. Usein sitä on pitänyt ennemminkin salailla poliittisen tilanteen vuoksi. Onneksi Kumppanuushautomo-verkoston kokeneemmat maahanmuuttajayhdistykset toimivat viestinviejinä omissa yhteisöissään, ja kertovat muille yhdistyksille verkoston toiminnasta. Tämä on äärimmäisen arvokasta!  

On myös erittäin tärkeää, että kolmannen sektorin toimijat saavat tietoa kaupungin kotoutumista tukevista palveluista. Parhaassa tapauksessa jo suunnitteluvaiheessa. Jos kaupungilla suunnitellaan esimerkiksi uudistuksia neuvontapalveluiden parantamiseksi, järjestöjen on hyvä olla tietoisia uudistuksesta ja mahdollisesti toimia kaupungin kumppaneina. Järjestöt tavoittavat ihmisiä hyvin ja niihin usein luotetaan eri tavalla kuin viranomaisiin maahanmuuttajaväestön keskuudessa.  

Toki myös järjestötoiminnan tunnettavuuden lisääminen kaupungille päin on tärkeää. Yhdistykset ja järjestöt haluavat tehdä yhteistyötä kaupungin kanssa, ja tässä joukkovoima toimii. Yhteisenä verkostona voimme vaikuttaa ja rakentaa yhdessä kaupunkia, johon halutaan kotoutua ja kotiutua. 

”Kiitos mahdollisuudesta verkostoitua, tämä on tärkeää. Nämä tapaamiset on mahdollistaneet minulle uuden yhteistyön aloittamisen.”

Teksti: Ulla-Kaisa Pihlaja, Kumppanuushautomon suunnittelija.