EJY  »  EJYssä tapahtuu  »  Ajankohtaista  »  EJY ry:n uutiskirje järjestöille 1/2020

EJY ry:n uutiskirje järjestöille 1/2020

EJYn hallituksen puheenjohtajan tervehdys

Kohti kesää!

EJY ry on 16-vuotisen historiansa aikana toteuttanut useita yhteiskuntaa hyödyttäviä hankkeita. Olemme toiminta-ajatuksemme mukaisesti pyrkineet tunnistamaan perheiden ja yksilöiden elämässä olevia haasteita sekä vastaamaan niihin. Periaatteemme on yhdistää kansalaiset, yhteisöt ja kuntasektori toimimaan paremmin yhteistyössä keskenään ja sitä kautta auttaa niitä, jotka tarvitsevat tukea ja apua elämän eri olosuhteissa.

Tärkeä osa EJYn toimintaa on parantaa järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä niin, että järjestöjen on helpompi kohdistaa toimintaansa apua tarvitseville. EJYn Kansalaistoiminnankeskus Tapiolassa tarjoaa tuen ja koulutuksen lisäksi kokous- ja toimistotiloja sekä erilaisia toimistopalveluja.

Toimintaamme ohjaavat arvot, joihin sekä työntekijämme että luottamustehtävissä toimivat sitoutuvat.

Korona vaati sopeutumista

Korona aiheutti muutoksia EJYn toiminnassa kuluneen kevään aikana, mutta olemme silti toimineet aktiivisesti, josta viimeisimpänä Espoon kaupungin kanssa yhteistyössä järjestetty ikäihmisten Ruokakassi-palvelu. Jouduimme perumaan kaikenlaisen, ihmisten kokoontumista vaativan toiminnan tiloissamme. Myös omat työntekijämme siirtyivät suurimmaksi osaksi etätyöhön.  Kaikki tämä tehtiin sekä henkilökuntamme että tilojamme käyttävien turvallisuuden vuoksi.

Tilat avataan taas 1.6. lähtien. Toimintaamme voi tutustua parhaiten www.ejy.fi

Toivotan Sinulle hyvää kesää. Toivottavasti se on sopivan lämmin!

Timo Kallioja
hallituksen puheenjohtaja, EJY ry
timo.kallioja@indcare.fi

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta perustettiin

Sosiaali- ja terveysturvayhdistysten yhteistyöelimen aloitteesta on perustettu ensimmäinen kaikki maakunnat kattava verkostojärjestöjen neuvottelukunta. Uudenmaan edustajana neuvottelukunnassa on EJYn toiminnanjohtaja Marja Manninen.

Neuvottelukunta edistää maakuntien järjestöjen keskinäistä yhteistyötä sekä maakuntien ja valtakunnallisen vuoropuhelua. Toiminnan tavoitteena on tukea maakunnissa toimivien järjestöjen toimintaedellytyksiä sekä vahvistaa niiden äänen kuulumista valtakunnallisessa vaikuttamistoiminnassa. Lue lisää!

Espoon Kaupunginjohtajan kirje espoolaisille järjestöille, yhteisöille, seuroille ja paikallisille toimijoille

Hyvät espoolaiset järjestöt, yhteisöt, seurat ja paikalliset toimijat.

Elämme poikkeuksellista aikaa, joka vaatii meiltä sopeutumista ja joustavuutta. Haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka olette mukana mahdollistamassa sitä, että selviämme näistä haasteellisista ajoista. Espoon kaupungin tärkein tehtävä on turvata riittävä palvelujen saatavuus asukkaillemme täysin uudenlaisessa tilanteessa. Aivan erityinen huoli on heikoimmassa asemassa olevista espoolaisista, vanhuksista ja sairaista. Lue lisää!

Aktiiviset järjestöt EU-hanke kehittää kaupungin ja järjestöjen yhteistyötä Espoossa

Korona-aikana espoolaiset järjestöt ja kaupunki ovat kehittäneet yhdessä uusia yhteistyön tapoja auttaa vaikeassa tilanteessa olevia kuntalaisia. Poikkeusoloissa on syntynyt mm. 15 kielellä toimiva neuvontapuhelin, kaupassakäyntiapu ikäihmisille (Ruokakassi) ja ruoanjakelu vähävaraisille.

Aktiiviset järjestöt (Active NGOs) on EU-rahoitteinen hanke, jossa kehitetään uutta, espoolaista toimintamallia kunnan ja järjestöjen yhteistyölle. Toimintamallin tarkoituksena on paitsi löytää yhteistyön tekemisen uusia tapoja, myös mm. tukea ja kouluttaa järjestöjä, nostaa esiin paikallisia ajankohtaisia asioita ja edesauttaa asukkaiden osallistumista kaupungin kehittämiseen. Samalla projekti on tilaisuus koko kaupungin järjestöstrategian laatimiseen eli mahdollisuus selvittää, mitä Espoo-tarina tarkoittaa järjestökentän osalta. Projekti koskee koko järjestökenttää ja kaupunkia poikkihallinnollisesti, mutta pääpainopisteenä on kotoutumista tukeva järjestötyö. Aiheesta lisää englanniksi kuvakkeen linkistä. Lue lisää!

EJYn jäsenjärjestöt

EJY ry on järjestöjen yhteisö ja laaja-alainen kansalaisjärjestö, jonka jäsenenä on yli 80 valtakunnallista, alueellista ja paikallista yhdistystä. Yhteistyössä vaikutamme ihmisten hyvinvointiin.

EJY tarjoaa välineitä viestintään ja verkostoitumiseen sekä muita yhdistysten toimintaa resursoivia edullisia palveluja. Mahdollistamme kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan yhteiskehittämisen. Etsimme, luomme ja ylläpidämme jatkuvasti yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa edellytyksiä yhdistysten toimivuudelle sekä yhteiskehitämme uusia toimintamalleja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Vuosi 2019 oli merkityksellinen vuosi EJYlle. Toiminnan tavoitteena oli tuottaa hyvinvointia monin eri tavoin sekä yksilöille että yhteisöille ja ennaltaehkäistä ongelmien kasautumista. Tutustu EJYn vuosikertomukseen 2019.

EJY on konkretiaa ja mahdollisuuksia!

Vuoden 2020 EJY ry:n jäsenmaksut saapuvat kesäkuun aikana.

Kiinnostaako jäsenyys?

Haluatko olla kumppanina mukana tuottamassa hyvinvointia monin eri tavoin sekä yksilöille että yhteisöille? Lue lisää!

EJYssä tapahtuu

EJYn Kansalaistoiminnankeskus aukeaa ma 1.6.2020 klo 9.00

Suomen hallitus linjasi, että kesäkuun alusta kokoontumisrajoituksia lievennetään 10:stä henkilöstä 50 henkilöön. Tämä tarkoittaa, että EJYn Kansalaistoiminnankeskuksen kokoustilat ovat jälleen varattavissa ja vuokrattavissa 1.6.2020 alkaen!

Kansalaistoiminnankeskuksessa noudatetaan valtioneuvoston tila- ja hygieniaohjeistuksia niin, että 2 metrin väljyys huomioidaan ja hygieniavalvonta on tehostettua. Kokoustilojen tilavaraukset löytyvät täältä.

Rekisteröinti tilavarausjärjestelmään aulapalvelusta,

toimisto@ejy.fi tai p. 050 410 2555.

Kohtaamisia

Ikäihmisten kanssa työskentelevät järjestöt – tervetuloa verkostoitumaan 17.6. ja 19.8.2020

Toimi! -hanke on vapaaehtoistoiminnan kokonaiskoordinointihanke, jonka kohderyhmänä on espoolaiset ikäihmiset ja ikäihmisten parissa toimivat vapaaehtoiset.

Hankkeessa luodaan yhtenäinen vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin malli ja se kokoaa yhteen Espoon kaupungin ikäihmisten parissa vapaaehtoisena toimivat ja yhdistykset tekemään yhteistyötä. Ilmoittaudu ja tule kehittämään yhteistyötä järjestöjen Teams-tapaamiseen: ke 17.6.2020 klo 13-15 ja ke 19.8.2020 klo 13-15.

Jos et pääse em. tilaisuuksiin, ota silti yhteyttä: Kati Taipale /Toimi! -hanke kati.taipale@ejy.fi 050 321 4705 Kati kuulee mielellään lisää yhdistyksesi toiminnasta.

Kotoutumisen toimijat – tervetuloa Verkostokahveille 10.6.2020

Miten korona on vaikuttanut eri kieliryhmiin ja ylipäänsä maahanmuuttajien elämään? Miten järjestöt ja muut toiminnan järjestäjät ovat muokanneet toimintaansa poikkeusoloissa? Millaisia uusia tarpeita on tullut esille ja mitä tilanteesta on opittu?

Tule mukaan jakamaan omia kokemuksiasi, keskustelemaan ja saamaan vertaistukea muilta kotoutumisen parissa työskenteleviltä. Keskusteluun osallistuu mm. Mieli ry:n Melis Ari-Gurhanli, joka on ollut toteuttamassa laajalle levinnyttä kyselyä maahanmuuttajataustaisten mielen hyvinvoinnista koronan aikana. Kuulemme näkökulmia myös ikääntyneiden maahanmuuttajien tilanteesta (JADE-toimintakeskus, Käpyrinne ry & Eläkeläiset ry). Tapahtuma järjestetään Teams-kokouksena 10.6.2020 klo 16.00-17.30.

Yksilöllistä tukea työnhakijalle ja -antajalle

EJYn hallinnoima Avain työhön – työllistämisprojekti tarjoaa mahdollisuuden saada henkilökohtaista apua työnhakuun. Järjestöille ja yhdistyksille hanke tarjoaa mahdollisuuden löytää sopiva työntekijä työkokeiluun tai palkkatukitehtävään.

Hankkeen palvelut ovat henkilökohtaisia ja aina asiakkaan tilanteen mukaan räätälöityjä. Ota siis rohkeasti yhteyttä, jos harkitset esimerkiksi palkkatukityöntekijän rekrytoimista. Työhakija-asiakkaalle on nyt hyvä aika laittaa yhdessä hakuasiakirjat kuntoon ja käydä läpi työnhakutilannetta. Lue lisää!

Olka® – koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa

OLKA-toiminnan tavoitteena on tarjota potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa. OLKA toteutetaan HUS:n ja EJY ry:n yhteistyönä.

Koronasta aiheutuvan tauon aikana OLKAssa valmistaudutaan tulevaan: Jorvin kampuksen OLKA-piste sai uuden keskeisemmän sijainnin ja uusia huonekaluja. Upea tila on valmis kohtaamisille, kun tilanne sen taas sallii.

Vertaistalon hakukoneesta voi etsiä sairastuneille vertaistukea tarjoavien järjestöjen tietoja. Tarkistattehan, onko tietonne hakukoneessa!

Vertaisvierailut järjestöille

Fasilitoidun vertaisvierailun avulla lisätään järjestöjen välistä vuoropuhelua. Vertaisvierailu on tutustumisen, vertaisoppimisen ja yhteistyön kehittämisen malli, jossa kaksi järjestöä vierailevat toistensa luona.

Vertaisvierailuissa järjestöt tutustuvat toistensa toimintaan. Vierailut toteutetaan kahden järjestön kesken joko kasvokkain tai etäyhteyden avulla.  Vierailuille valitaan etukäteen aihe, josta ajatuksia halutaan vaihtaa. Vierailuilla on mukana EJYn työntekijä, joka fasilitoi keskustelua.  Jos kiinnostuit vertaisoppimaan toisilta järjestöiltä, käy tutustumassa ja ilmoittaudu mukaan! Lue lisää!

Korona-aika lisää jatkuvasti avun tarvetta lapsiperheissä

Me Indcaressa etsimme tukiperheitä kaikenikäisille lapsille ja nuorille.

Tukiperhetoiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle ja nuorelle turvallinen tukisuhde. Tukiperheeksi voi ryhtyä lapseton pariskunta, yksinasuva aikuinen, kahden vanhemman lapsiperhe tai yksinhuoltajavanhempi. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä ja kysy Ninalta lisää! Nina 050 430 0080 nina.mouhu@indcare.fi

Webinaarit

Fyysinen etäisyys – sosiaalinen läheisyys vapaaehtoistoiminnassa ti 2.6. klo 13-15

Webinaarissa käsitellään sitä, millaisia uusia mahdollisuuksia tilanne tarjoaa, miten luodaan sosiaalista läheisyyttä ja toimintaa samalla kun taklataan fyysisen etäisyyden pitämisen synnyttämiä haasteita.

Webinaarin aiheita ovat 1) Miten korona-aikana mukaan tulleet vapaaehtoiset sitoutetaan; 2) Vapaaehtoistoiminnan muutos ja sen mahdollistaminen poikkeusaikana; 3) Uusia ratkaisuja vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen ja 4) Ikääntyneiden kohtaaminen ja vapaaehtoistoiminta verkossa. Käy tutustumassa tarkemmin ja ilmoittaudu mukaan! Lue lisää!

EJYn tulevia tapahtumia

MAKSUTON Toivo-valmennus vertaistukijoille

OLKA järjestää vertaistukijoiksi haluaville suunnattua Toivo-valmennusta syksyllä 2020. Valmennus on maksuton ja se soveltuu kaikille vertaistukijaksi haluaville tai vertaistukijana toimiville.

Valmennukseen osallistuminen ei velvoita aloittamaan OLKA-toiminnassa, vaan osallistua voi myös silloin, kun haluaa toimia vertaistukijana oman potilasyhdistyksen muussa vertaistukitoiminnassa. Valmennusta järjestetään sekä kasvokkain että verkossa. Tutustu valmennuksiin ja tule mukaan! Lue lisää!

Valtakunnalliset Kohtaamispaikkapäivät Espoossa 2021

Haemme vapaaehtoisia mukaan Kohtaamispaikkapäivien suunnitteluun.

Kohtaamispaikkapäivät kokoavat matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen ylläpitäjiä, toimijoita ja vapaaehtoisia yhteisen kehittämisen, tiedon ja kohtaamisten äärelle. Haluatko ilmoittautua mukaan suunnitteluun? Laita sähköpostia anu.toija@ejy.fi