Kumppanuushautomo tekee etsivää järjestötyötä 

Kumppanuushautomo on EJY ry:n koordinoima kotoutumisen toimijoiden verkosto Espoossa. Toimintaan kuuluu maahanmuuttajayhdistysten tukeminen järjestön kehittämiseen liittyen, mutta myös koko espoolaisen kotoutumiskentän yhteen tuominen ja toiminnan näkyvyyden lisääminen. Kumppanuushautomo pyrkii yhdistämään eri tahoja ja hahmottamaan kirjavaa toimijoiden joukkoa. Tämä koskee niin järjestöjä,…

Lue lisää »

EJY ry etsii vapaaehtoistoiminnan asiantuntijaa, verkostojen innostajaa ja viestinnän osaajaa.

Kansalaistoiminnan suunnittelija  EJY ry etsii vapaaehtoistoiminnan asiantuntijaa, verkostojen innostajaa ja viestinnän osaajaa Kansalaistoiminnankeskukseen.  EJYn Kansalaistoiminnankeskus vastaa yhdistysten ja muiden toimijoiden yhteistyön edistämisestä yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan näkyvyyden ja toiminnan kehittämiseksi. Espoon Vapaaehtoisverkosto on yksi Suomen kattavimmista paikallisista verkostoista, joka yhdistää vapaaehtoistoimintaa organisoivia tahoja. Kansalaistoiminnankeskuksessa…

Lue lisää »

Keikka-avun vapaaehtoiset tuovat iloa ja apua ikäihmisten elämään!

EJY ry:n Keikka-apu tarjoaa kertaluonteista vapaaehtoisapua yli 65-vuotiaille kotona asuville espoolaisille ikäihmisille. Alkuvuoden 2019 aikana Keikka-avun vapaaehtoiset tekivät yhteensä 562 keikkaa 143 eri asiakkaan luokse. Eniten keikkailtiin saattaja-apuna terveydenhuollon palveluihin (171 kertaa), ulkoiluseurana (164 kertaa) ja kauppa-/asiointiapuna (101 kertaa). Lisäksi…

Lue lisää »

Yritystoiminnan päivittämistä ja Kaikkien-mallin pilotointia

Kansalaisen perustaidot-hankkeen yrittäjäpilotin viimeistä päivää vietettiin tiistaina. Kansalaisen perustaidot-hankkeessa luodaan pedagogista oppimismallia, Kaikkien-mallia. Mallia kehitellään eri kohderyhmissä. Espoon kokeilussa kohderyhmänä ovat yrittäjät. Päivän tarkoituksena oli käydä yhdessä läpi yrittäjien toteuttamia kehitystehtäviä. Ensimmäisen ja viimeisen päivän välillä oli pari viikkoa, jonka…

Lue lisää »

FinSote-tutkimus Espoolaisten hyvinvoinnista

Espoolaiset voivat paremmin kuin suomalaiset keskimäärin, kertoo FinSote 2018 -tutkimus. Mielenterveydessä espoolaiset ovat kuitenkin samalla viivalla muiden suomalaisten kanssa. Työikäiset ovat kuormittuneempia ja ehkä hieman yllättäen myös yksinäisempiä kuin iäkkäämpi väestö. Sähköisten asiointipalvelujen käyttäjinä espoolaiset ovat maan kärkeä. https://www.espoo.fi/fi-FI/FinSotetutkimus_Espoolaiset_voivat_hyvin(166144) (lainaus:…

Lue lisää »

EJY sparraamassa yrittäjiä

Yrittäjät pääsevät kehittämään liiketoimintaansa Otaniemessä yhdessä järjestöjen ja yrittäjien palveluiden asiantuntijoiden kanssa. EJY lähti mukaan pilottikokeiluun yksilöllisen tuen ja ryhmässä toimimisen asiantuntijana. Opintokeskus Sivis, Kansanvalistusseura ja EJY ry järjestävät pilottikokeilun yrittäjille osana ESR-rahoitteista Kansalaisen perustaidot-hanketta. Tässä viiden päivän pilottikokeilussa tarjotaan…

Lue lisää »

EJY mukana viiden eurooppalaisen kaupungin Active NGOs -yhteisprojektissa

Kaksivuotisessa viiden eurooppalaisen kaupungin Active NGOs -yhteisprojektissa tutustutaan Riian NGO House -malliin, muokataan se paikalliseen kontekstiin ja hyödynnetään opittua paikallistasolla. Riikalainen ”Järjestöjen talo” pitää sisällään useita järjestöyhteistyön elementtejä: Active NGOs -projektissa kehitetään espoolaista toimintamallia, jonka tarkoituksena on toimia järjestöjen ja…

Lue lisää »

EJY ry seniori-ikäisten Keikka-avulla ennätysvuosi !

EJY ry Keikka-apu on kertaluonteista vapaaehtoistoimintaa yli 65-vuotiaille espoolaisille kotihoidon ja diakoniatyön asiakkaille. Keikka-auttajat antavat arjen apua, toimivat saattajina terveydenhuollon vastaanotoille ja kauppa-asioilla sekä käyvät ulkoilemassa yhdessä asiakkaiden kanssa. Vuonna 2018 tehtiin taas ennätyksiä, pyyntöjä vapaaehtoisten käynneille tuli 952 kappaletta,…

Lue lisää »