EJY  »  Järjestöyhteistyö

Järjestöyhteistyö


VERKOSTOJÄRJESTÖT UUDELLAMAALLA

Uudenmaan järjestöjen sote-muutostuki toimii alueella toimivien verkostojärjestöjen kanssa. Tutustu toimintaan ja seuraa uutisointia:


JÄRJESTÖJEN TEEMALLISIA VERKOSTOJA UUDELLAMALLA

Uudenmaan järjestöjen sote-muutostuki toimii alueella toimivien järjestöverkostojen kanssa. Kaikki verkostot ovat avoimia Uudellamaalla toimiville järjestöille.

Puuttuuko listasta tärkeä teemaverkosto, joka toimii koko Uudellamaalla? Ilmoita siitä meille: Anu Toija anu.toija@ejy.fi tai Ilari Karhumalja ilari.karhumalja@ejy.fi


Lapset, nuoret ja perheet

Lasten ja perheiden kanssa toimivien järjestöjen verkostosta vastaa Perheet keskiöön -hanke. Verkosto on avoin kaikille Uudellamaalla toimiville järjestöille. Verkosto pohtii parhaillaan lapsi ja perhe -sektorin sisältökysymysten ja sote-uudistuksen osallisuuden lisäksi tehokkaan tiedonkulun ja edustuksellisuuden malleja.

Yhteyshenkilö: Kaisli Syrjänen kaisli.syrjanen@pienperhe.fi


Päihde- ja mielenterveystoimijoiden verkosto

Päihde- ja mielenterveystoimijoiden verkostossa vetovastuussa ovat EHYT ry, EMY ry ja Mieli ry:llä. Verkosto käsittelee etenkin sote-uudistukseen liittyviä kysymyksiä sekä pämi-sektorin järjestöjen omaa roolia ja kohderyhmien asioita suhteessa hyvinvointialueisiin ja tulevaisuuden sote-keskuksiin.

Yhteyshenkilöt: Soile Törrönen soile.torronen@ehyt.fi, Erja Karjalainen erja.karjalainen@emy.fi, Outi Ruishalme outi.ruishalme@mieli.fi


Työllistyminen ja kuntoutus

Työllistymiseen liittyvien kysymysten parissa toimivien verkostoa koordinoi Vates-säätiön aluetoiminta.

Yhteyshenkilöt: Hanna Ranta-Pitkänen hanna.ranta-pitkanen@vates.fi, Tuuli Riisalo-Mäntynen tuuli.riisalo-mantynen@vates.fi


Vammaisjärjestöjen vaikuttajaverkosto

Vaikuttajaverkosto kokoaa uusmaalaiset vammaisjärjestöt yhteistyöhön. Verkosto on kaikille avoin ja sen järjestämissä tilaisuuksissa käsitellään Uudellamaalla ajankohtaisia vammaissektorin aiheita. Verkosto ylläpitää järjestöjen vaikuttamistoiminnassa mukana olevien sähköpostilistaa.

Yhteyshenkilöt: Heikki Majava heikki.majava@hun.fi, Aapo Rantanen aapo.rantanen@invalidiliitto.fi


Järjestölähtöisen auttamistoiminnan verkosto

Verkostossa tehdään yhteistä vaikuttamistyötä mm. järjestöjen auttamisroolin vahvistamiseksi ja rahoituksen varmistamiseksi.  Verkosto on kokoontunut jo muutamien vuosien ajan ja on avoin myös uusille toimijoille. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa https://pokka.kukunori.fi/ejy/780d1405-3318-4ee6-8d95-530eae9e1750

Yhteyshenkilöt: Anu Toija anu.toija@ejy.fi, Ilari Karhumalja ilari.karhumalja@ejy.fi