EJY  »  Järjestöyhteistyö

Järjestöyhteistyö

VERKOSTOJÄRJESTÖT UUDELLAMAALLA

Uudenmaan järjestöjen sote-muutostuki toimii alueella toimivien verkostojärjestöjen kanssa. Tutustu toimintaan ja seuraa uutisointia:


JÄRJESTÖJEN TEEMALLISIA VERKOSTOJA UUDELLAMALLA

Uudenmaan järjestöjen sote-muutostuki toimii alueella toimivien järjestöverkostojen kanssa. Kaikki verkostot ovat avoimia Uudellamaalla toimiville järjestöille.

Puuttuuko listasta tärkeä teemaverkosto, joka toimii koko Uudellamaalla? Ilmoita siitä meille: Anu Toija anu.toija@ejy.fi tai Ilari Karhumalja ilari.karhumalja@ejy.fi

Järjestölähtöisen auttamistoiminnan verkosto

Verkostossa tehdään yhteistä vaikuttamistyötä mm. järjestöjen auttamisroolin vahvistamiseksi ja rahoituksen varmistamiseksi.  Verkosto on kokoontunut jo muutamien vuosien ajan ja on avoin myös uusille toimijoille. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa https://pokka.kukunori.fi/ejy/780d1405-3318-4ee6-8d95-530eae9e1750

Yhteyshenkilöt: Anu Toija anu.toija@ejy.fi, Ilari Karhumalja ilari.karhumalja@ejy.fi

Lapset, nuoret ja perheet

Lasten ja perheiden kanssa toimivien järjestöjen verkosto

Lasten ja perheiden kanssa toimivien järjestöjen verkostoa koordinoi Perheet keskiöön -hanke. Verkosto on avoin kaikille Uudellamaalla toimiville järjestöille. Verkosto pohtii parhaillaan lapsi ja perhe -sektorin sisältökysymysten ja sote-uudistuksen osallisuuden lisäksi tehokkaan tiedonkulun ja edustuksellisuuden malleja.

Yhteyshenkilö: Kaisli Syrjänen kaisli.syrjanen@pienperhe.fi

Tukea parisuhteeseen. kun perheessä on sairautta, potilasjärjestöverkosto

Parisuhdekeskus Katajan Tukea parisuhteeseen, kun perheessä on sairautta – toiminnassa tehdään yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa, jotta parisuhdetyö- ja osaaminen juurtuisi osaksi järjestöjen toimintaa. Koulutusten, luentojen ja yhteisten tapahtumien kautta järjestöjen työntekijöillä sekä vapaaehtoisilla on valmiuksia ja työkaluja tukea kohderyhmäänsä parisuhteen kysymyksissä. Yhteistyö järjestöjen kanssa kestää kolme vuotta, jonka aikana toteutamme yhteistyössä järjestön kohderyhmän, henkilöstön ja vapaaehtoisten tarpeiden mukaista parisuhdeteemaista koulutusta ja toimintaa yhteistyötä säännöllisesti arvioiden.

Yhteyshenkilöt: Parisuhdekeskus Kataja ry asiantuntijat Laura Huuskonen ja Riina Nissinen (etunimi.sukunimi@parisuhdekeskus.fi).

Lisätietoa: https://parisuhdekeskus.fi/parisuhde-ja-sairaus/.

Valtakunnallinen Parisuhdeverkosto

Valtakunnallinen Parisuhdeverkosto on Parisuhdekeskus Katajan aloitteesta vuonna 2004 perustettu parisuhdetyön vaikuttajaverkosto. Toimintaa koordinoi Parisuhdekeskus Kataja ry. Verkosto edistää toiminnallaan vahvistavan parisuhdetyön yhteiskunnallista näkymistä. Verkostossa toimivat tahot ovat mukana yhteisessä vaikuttamistoiminnassa ja muun muassa valtakunnallisten Parisuhdepäivien ja Parisuhdeviikon suunnittelussa ja toteutuksessa. Verkostoon kuuluu järjestöjä, kuntia ja toimijoita.

Yhteyshenkilö: Parisuhdekeskus Kataja ry toiminnanjohtaja Suvi Laru (etunimi.sukunimi@parisuhdekeskus.fi).

Lisätietoa: https://parisuhdekeskus.fi/parisuhdeverkosto/

Päihde ja mielenterveys

Päihde- ja mielenterveystoimijoiden verkosto

Päihde- ja mielenterveystoimijoiden verkostossa vetovastuussa ovat EHYT ry, EMY ry ja Mieli ry. Verkosto käsittelee etenkin sote-uudistukseen liittyviä kysymyksiä sekä pämi-sektorin järjestöjen omaa roolia ja kohderyhmien asioita suhteessa hyvinvointialueisiin ja tulevaisuuden sote-keskuksiin.

Yhteyshenkilöt: Soile Törrönen soile.torronen@ehyt.fi, Erja Karjalainen erja.karjalainen@emy.fi, Outi Ruishalme outi.ruishalme@mieli.fi

Työllistyminen ja kuntoutus

Työllistymiseen liittyvien kysymysten parissa toimivien verkostoa koordinoi Vates-säätiön aluetoiminta.

Yhteyshenkilöt: Hanna Ranta-Pitkänen hanna.ranta-pitkanen@vates.fi, Tuuli Riisalo-Mäntynen tuuli.riisalo-mantynen@vates.fi

Vammaisjärjestöjen vaikuttajaverkosto

Vaikuttajaverkosto kokoaa uusmaalaiset vammaisjärjestöt yhteistyöhön. Verkosto on kaikille avoin ja sen järjestämissä tilaisuuksissa käsitellään Uudellamaalla ajankohtaisia vammaissektorin aiheita. Verkosto ylläpitää järjestöjen vaikuttamistoiminnassa mukana olevien sähköpostilistaa.

Yhteyshenkilöt: Heikki Majava heikki.majava@hun.fi, Aapo Rantanen aapo.rantanen@invalidiliitto.fi