EJY  »  Mikä EJY on?  »  Mitä teemme  »  Avain työhön

Avain työhön

Avain työhön- projekti on Uudenmaan TE- toimiston ja Espoon kaupungin rahoittama työllistämis- ja kehittämisprojekti. Projekti tukee ja auttaa kohderyhmään kuuluvia työnhakija- asiakkaita löytämään yksilöllisiä ja tuettuja polkuja kohti avoimia työmarkkinoita. Projektin asiakaskohderyhmänä ovat pitkään työttömänä olleet, maahanmuuttajat, osatyökykyiset ja yleisimmin vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevat työnhakijat. Projekti tekee myös yritysyhteistyötä. Projektissa kartoitetaan työmarkkinoita mm. toimialoittain ja etsitään työtilaisuuksia projektin asiakkaille. Projektin toiminta- alue on Espoo (pääkaupunkiseutu) ja toiminta- aika on vuosi 2019.

Projektin menetelminä on yksilö- ja ryhmävalmennus. Projektissa kartoitetaan asiakkaan kanssa työelämään ja/ tai koulutukseen liittyvät motivaatio, tavoitteet ja toiveet. Asiakasta autetaan tekemään ja toteuttamaan omaa suunnitelmaa, jolla pyritään joko suoraan, työkokeilun tai opiskelun kautta avoimille työmarkkinoille. Asiakasta tuetaan työhön tai koulutukseen liittyvien asioiden selvittämisessä ja tiedonhaussa. Projektiin ohjataan asiakkaita pääsääntöisesti Uudenmaan TE- toimiston (Espoo) kautta. Yhteyttä voi ottaa myös suoraan projektin työntekijöihin.

Ota yhteyttä Avain työhön