EJY  »  Mikä EJY on?  »  Mitä teemme  »  Iloa arkeen – hanke 2017-2020

Iloa arkeen – hanke 2017-2020

Iloa arkeen -hanke tähtää pitkään työttömänä olleiden työikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistamiseen edistämällä kohderyhmän kykyä toimia arjessa, työssä ja vapaa-ajalla. Hankkeen kohderyhmänä ovat pitkään työttömänä olleet henkilöt, joiden toimintakyky on selvästi heikentynyt, mutta jotka eivät kuulu kuntouttavan työtoiminnan piiriin. 3½-vuotinen (2017-2020) hanke on osa Suomi 100- avustusohjelman Toimintakyky kuntoon –kokonaisuutta.

Ensimmäinen kohderyhmä on erityisesti korkeasti koulutetut, joiden työkyky on jostain syystä alentunut. Toinen kohderyhmä on maahanmuuttajanaiset, jotka haluavat päästä työelämään,
mutta kielitaito ei vielä riitä siihen.

Hankkeen tavoitteena on lisätä kohderyhmien hyvinvoinnin kokemuksia arjessa elämänhallintaa, osallistumismahdollisuuksia sekä positiivista työidentiteettiä vahvistavan pienryhmätoiminnan avulla. Hankkeessa edistetään ryhmäläisten kokonaisvaltaista hyvinvointia lisäämällä arjen liikuntaa, edistämällä terveellistä elämäntapaa sekä luomalla mahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin tuottamiin elämyksiin ja itsetutkiskeluun taidelähtöisten menetelmien avulla. Maahanmuuttajien suomen kielen taitoa, suomalaisen kulttuurin tuntemusta, omaa kulttuuri-identiteettiä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia vahvistetaan. Helinä Rautavaaran museo toimii hankkeen yhteistyökumppanina.

Ryhmäläisten toimijuutta lisätään yhteisöllisyydellä ja osallistavalla mielekkäällä tekemisellä,
johon jokainen saa vaikuttaa. Vertaistuki on oleellinen osa ryhmätoimintaa ja ryhmäläisille
tarjotaan mahdollisuutta jatkaa vertaisryhmänä hankkeen tukemana.

Hankkeessa toimii projektipäällikkö sekä hanketyöntekijä/ohjaaja.