EJY  »  Mikä EJY on?  »  Mitä teemme  »  EJYn Kansalaistoiminnankeskus  »  Kumppanuushautomo -verkosto

Kumppanuushautomo -verkosto

Kumppanuushautomo on kotoutumista edistävien toimijoiden verkosto Espoossa. Toiminnassa on mukana yhdistyksiä ja järjestöjä, kaupungin toimialoja, oppilaitoksia sekä seurakuntia ja muita uskonnollisia yhteisöjä. Tavoitteina toiminnassa ovat yhdistysten osaamisen kehittäminen, yhteistyön rakentaminen eri tahojen välille sekä kotoutumista edistävän työn näkyvyyden lisääminen. Erityisesti toiminnassa pyritään huomioimaan maahanmuuttajayhdistykset eli maahanmuuttajien itsensä perustamat yhdistykset. 

Kumppanuushautomo järjestää työpajoja ja neuvontaa yhdistystoiminnan kehittämiseen liittyvistä teemoista sekä kokoaa kotoutumisen toimijoita yhteen säännöllisesti Verkostokahveille. Verkostokahveilla tarkoituksena on keskustella ajankohtaisista, kotoutumiseen liittyvistä aiheista sekä löytää yhteistyön paikkoja. Lisäksi Kumppanuushautomo järjestää erilaisia rahoitusinfoja Espoossa toimiville yhdistyksille.  

”Etsivä järjestötyö” ja monitasoinen viestintä ovat myös tärkeitä painopistealueita Kumppanuushautomon toiminnassa. Etsivällä järjestötyöllä tarkoitetaan monikulttuurisen järjestökentän jatkuvaa kartoittamista ja toimijoiden kontaktointia. Tarkoituksena on siis hahmottaa koko kotoutumista edistävä, järjestöjen tekemä työ Espoossa ja pitää se ajan tasalla toimijoiden ja toiminnan muutoksessa. Hahmottamalla kenttää ja kotoutumisen edistämiseksi tehtävää työtä on mahdollista nähdä myös toimijoiden tarpeet ja haasteet. Näihin tarpeisiin Kumppanuushautomo pyrkii tarttumaan ja löytämään ratkaisuja.  

Kumppanuushautomo osana EJYn Kansalaistoiminnankeskusta on mukana luomassa rakenteita kaupungin ja järjestöjen yhteistyölle Espooseen. Edistämme vuoropuhelua ja rakennamme sitä systemaattisesti järjestökentän ja kaupungin välille. Kotoutuminen ja kotiutuminen Espooseen vaatii kaikkien yhteistyötä. Tule mukaan vaikuttamaan! 

Lisätietoja Kumppanuushautomo-verkoston toiminnasta antaa suunnittelija Aura Tarjanne: 

aura.tarjanne@ejy.fi

puh. +358 (0)50 501 8558

KUMPPANUUSHAUTOMON KESÄ-SYKSY

VERKOSTOKAHVIT 17.6.2021 – MAAHANMUUTTAJIEN NEUVONTAPISTE ESPOOLAISILLE

klo 16.30-18.30

Teams-tapaaminen        

Linkki ilmoittautumiseen: https://my.surveypal.com/Kumppanuushautomon-Verkostokahvit-17.6.2021—Ilmoittautuminen

VERKOSTOKAHVIT 26.8.2021 – OMNIAN JÄRJESTÖYHTEISTYÖ

klo 16.30-18.30

Teams-tapaaminen

Linkki ilmoittautumiseen: https://my.surveypal.com/Kumppanuushautomon-Verkostokahvit-26.8.2021—Ilmoittautuminen