EJY  »  Mikä EJY on?  »  Mitä teemme  »  NEA – naiserityisyys asunnottomuustyössä 2018-2020

NEA – naiserityisyys asunnottomuustyössä 2018-2020

NEA – naiserityisyys asunnottomuustyössä 2018-2020

EJY ry osallistuu Y-Säätiön hallinnoimaan ja koordinoimaan sekä STEA:n rahoittamaan NEA-naiserityisyys asunnottomuustyössä -hankkeeseen (2018- 2020).  EJY ry:n lisäksi NEA:ssa hanketyötä toteuttavat useat osahankkeet kuten Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Ensi- ja turvakotien liitto ry, Turun Ensi- ja turvakoti ry, Helsingin Ensikoti ry, Vailla vakinaista asuntoa ry, Sininauhasäätiö sekä A-klinikkasäätiö. Hanke tukee Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman 2016 – 2019 (AUNE) toteutusta

EJY ry:ssä osahankkeen tavoitteena on espoolaisten naisten asunnottomuuden ennaltaehkäisy sekä asumisen onnistumisen turvaaminen tarjoamalla tukea varhaisessa vaiheessa. Osahanke toteuttaa asiakastyötä yksilötyönä tarjoamalla kokonaisvaltaista asumisen tukityötä naiserityisyys huomioiden. Tukityöllä tavoitellaan ja tuetaan naisten itsenäistä pärjäämistä, asumispolkujen löytämistä ja talouden hallinnan vahvistumista.

Osahankkeen kohderyhmänä ovat yksinasuvat naiset, joilla on asumiseen liittyviä pulmia (esim. vuokravelka, sopimaton asunto, haasteita kodinhoidon tehtävissä). Asiakkaaksi pääsee ottamalla suoraan yhteyttä hanketyöntekijään. Hanketyöntekijän voi myös kutsua mukaan yhteiseen verkostotyöhön.

Ota yhteyttä NEAan

STEA-rahoitteista yhteiskehittämishanketta koordinoi Y-säätiö. Hankkeen tavoitteena on naisten asumisen turvaaminen luomalla uusia asumispolkuja sekä kehittämällä uudenlaisia naiserityisiä työmenetelmiä yksilötyössä, ryhmätoiminnoissa, kokemusasiantuntijuudessa sekä matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa. Lisätietoa NEA-hankekokonaisuudesta.