EJY  »  Mikä EJY on?  »  Mitä teemme  »  Sektori

Sektori

Sektori hanke on työllisyyspoliittinen hanke, jota rahoittaa Uudenmaan TE-toimisto ja Espoon kaupunki. Hankkeen tavoitteena on välittää espoolaisille pitkään työttömänä olleille työnhakijoille työkokeilupaikkoja, palkkatuettua työtä ja mahdollistaa osatutkintojen suorittaminen opinnollistamisen avulla. Paikkoja on yrityksissä ja yhdistyksissä. Hanke tarjoaa koko asiakkuuden ajan ohjausta ja tukea työnhakuun sekä lyhytkoulutuksia. Hankkeen asiakasvolyymi on 140–160 henkilöä vuodessa ja hankkeessa työskentelee projektipäällikkö ja 3 ohjaajaa. Asiakkaiden pidemmällä poluttamisella työkokeilun kautta  palkkatukityöhön ja tarjoamalla opinnollistamisen mahdollisuutta palkkatukityössä lisätään erityisesti enemmän tukea tarvitsevien asiakkaiden mahdollisuuksia sijoittua avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen. Yhteistyössä  EJY ry:n muiden hankkeiden kanssa Yksilöllisen Tuen Yksikössä asiakkaille annetaan apua tarvittaessa myös esim. asunto- ja velkaongelmiin, jotka voivat olla esteenä työllistymiselle. Lue lisää: Sektorin esite

Avoimia tehtäviä

Tehtäviin valittavien tulee olla espoolaisia työttömiä työnhakijoita, jotka ovat olleet vähintään 24 kuukautta työttömänä työnhakijana 28 edeltävän viikon aikana. Tehtävissä voi olla myös työttömyyden kestoon liittyviä ehtoja, joihin saat vastauksen tehtävää hoitavalta yhteyshenkilöltä.

Leila Väätäinen
ohjaaja

+358 (0)50 4647169, etunimi.sukunimi(@)ejy.fi

Tuula Yorke
projektipäällikkö

+358 (0)50 304 7433 etunimi.sukunimi(@)ejy.fii

Kent Lönnroth
ohjaaja

+358 (0)50 304 7376 etunimi.sukunimi(@)ejy.fi