EJY  »  Sote-muutostuki

Sote-muutostuki

Järjestöjen sote-muutostuki tekee työtä, että sote-uudistuksen jälkeenkin jokaiselle löytyy joku, joka tukee, välittää ja edistää hyvää oloa. Tavoitteena vahvat järjestöt ihmisen tukena sote-Suomessa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus muuttaa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Muuttuvassa toimintaympäristössä sosiaali- ja terveysjärjestöjen on asemoiduttava uudella tavalla, kun kuntien rinnalle syntyy sote-palveluista ja pelastustoimesta vastaavia hyvinvointialueita. Järjestöjen sote-muutostukikokonaisuus tukee sote-järjestöjen osallistumista tulevaisuuden sote-keskusten ja alueellisten rakenneuudistusten valmisteluun sekä toimeenpanoon.

Järjestöjen sote-muutostuen kansallisesta koordinoinnista vastaa SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Maakunnat ovat laajasti mukana yhteisessä kehittämisessä Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan kautta. Järjestöjen sote-muutostuen maakunnallisesta muutostukityöstä vastaavat alueelliset järjestöasiantuntijat, joiden tehtävänä on muun muassa tukea järjestöjen osallistumista soteuudistuksen valmisteluun. Alueellista ja maakunnallista muutostukityötä tekeviä järjestöasiantuntijoita on yhteensä seitsemän ympäri Suomen. Uudenmaan järjestöasiantuntijoina toimivat Anu Toija ja Ilari Karhumalja. Uudenmaan alueellinen vastuutaho on EJY ry.

Uudenmaan järjestöasiantuntijoiden yhteystiedot:
Anu Toija, anu.toija@ejy.fi, 050 381 5511
Ilari Karhumalja, ilari.karhumalja@ejy.fi, 050 552 2778

Voit seurata muutostukityön etenemistä kansallisesti

  • Materiaalit ja toimintamallit löytyvät Innokylästä
  • Twitterissä aihetunnisteella #ihmisensote

Uudellamaalla tietoa saat